Az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány civil kezdeményezésre 2003. december 18-án jött létre. Alapvető célunk a hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:

1. egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
5. rehabilitációs foglalkoztatás,
6. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások,- munkaközvetítés,
7. euroatlanti integráció elősegítése.

A fenti tevékenységek érdekében az alábbi feladatokat vállaljuk fel:
a fogyatékos gyermekek és fiatalok rehabilitációs, habilitációs célú ellátásában, képzésében, nevelésében és oktatásában, továbbá foglalkoztatásában való szerepvállalás
a megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek beilleszkedésének segítéséért reintegrációs, kommunikációs tréningek szervezése
magán munkaerő-közvetítési tevékenység
a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek részére esélyegyenlőséget segítő programok szervezése
fogyatékkal élő, időskorú személyek gondozásának, ápolásának elősegítése
fogyatékkal élők részére támogató szolgáltatás nyújtása
magán-munkaközvetítési rendszer és gyakorlat megvalósítása elsősorban megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű embereknek.
Frissítő masszázs-szolgáltatás.

A célkitűzések megvalósítása érdekében támogató szolgálatokat, illetve 2009. évtől egy integrált támogató szolgálatot működtetünk.


A szolgáltatás ellátási területe:

Az „Esély” Támogató Szolgálat hatóköre így Szolnok Megyei Jogú Város Szolnoki Kistérség közigazgatási területe (Szolnok, Martfű, Újszász, Tószeg, Besenyszög, Rákóczifalva, Tiszavárkony, Szászberek, Zagyvarékas, Szajol, Rákócziújfalu, Tiszajenő, Vezseny, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög, Hunyadfalva),
Törökszentmiklósi Kistérség területéről (Törökszentmiklós város és közigazgatási területe, Fegyvernek, Szapárfalu, Örményes közigazgatási területe),
Tiszafüredi Kistérség területéről (Tiszafüred város, Tiszaszőlős, Tiszaörvény, Nagyiván, Tiszaigar, Kócsújfalu helységek).

Támogató Szolgálatunk célja:
az egyedül, vagy családban élő, önmaguk ellátására részben, vagy teljes egészében képtelen mozgás-, látás-, hallás-, beszéd-, értelmi fogyatékkal élő, autista emberek
alapvető szükségleteinek kielégítése (pl: személyi és környezeti higiénia)
önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése
saját lakókörnyezetben történő speciális segítése
közszolgáltatásokhoz való hozzájutása (pl.: ügyintézés és tanácsadás)
speciális szállítása (közegészségügyi-, közművelődési intézménybe, munkahelyre)
Mindez személyi segítés, speciális szállító szolgálat, információnyújtás, tanácsadás, sorstársi tanácsadás formában valósul meg. Együttműködés céljából folyamatosan építettük ki kapcsolatainkat a szociális ellátórendszer más tagjaival, akik közül többekkel is együttműködési megállapodást kötöttünk.

a „Teljes Életért” Nonprofit Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodás keretében 2006 augusztusa óta biztosítottunk munkaerő-piaci és humán szolgáltatásokat a Kft. különböző telephelyein rehabilitációs foglalkoztatásban részesülő dolgozóknak.
A Kft. szolnoki Csokonai úti telephelyének dolgozóival évek óta meglévő kapcsolatunk – a napi munkába szállításon túl – közvetlen, családias. Ezt elősegítették a 2006. óta rendszeresen megszervezett közös kirándulások is.
Alapítványunk székhelye akkreditációs alaptanúsítvánnyal rendelkezik folyamatosan 2007 szeptembere óta. Megváltozott munkaképességű dolgozók rendszeres foglalkoztatásával segítjük elő a munkatársak szemléletformálását, empatikus készségük fejlesztését.
2011.08.18.-a óta 6706/2011-5600 ikt.sz. felnőttképzési tevékenységet is folytatunk

2013.03.18.-i dátummal a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.
12.§ (2) bekezdése alapján 5034 sorszám alatt az önkéntesek nyilvántartásába került Alapítványunk.

Adatkezelesi szabalyzat

Szolnok, 2013. január

 

Szabó Jánosné sk.
kuratóriumi elnök

ADÓSZÁM:18837610-1-16
STATISZTIKAI SZÁMJEL: 18837610-9499-569-16
BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: Kny.63.219/2003/2
KÖZHASZNÚSÁGI VÉGZÉS BÍRÓSÁGI SZÁM: Nysz.974