EFOP-1.2.1-15-2016-00690 – Védőháló a családokért
Projekt címe: Védőháló a hátrányos helyzetű emberekért
Támogatás összege 40 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2017.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.09.01.

Alapítványunk évek óta saját ügyfélkörében és partnerszervezeteink keresztül Jász-Nagykun-Szolnok Megye fogyatékkal élőinek és cigány lakosságának felzárkózási feladatait látja el. A tanoda programokon keresztül, valamint saját ügyfélkörünkben elvégzett projektek során kellő tapasztalatot szereztünk a hátrányos helyzetű fiatalok, családok integrációjához. Mind a gyerekek, mind a családok, mind pedig az elkötelezett szakmai team részéről fontosnak véljük, hogy folyamatosan biztosítva legyen egy védőháló a területen, mert ezáltal tudunk a területen élők részére olyan eszközrendszert működtetni, mely a tanulás és szocializációs területen ad fejlesztő támogatást.

Fontos feladatként tűztük ki, hogy a fiatalokat visszavezessük a család értékeinek tiszteléséhez és becsüléséhez. Ha újra a jövőképük része lesz a család, akkor az az értékítéletükön is változtat, ami pedig kihatással lesz az életük minden területére. Ez a változás pedig hozzájárulhat a házasságok számának növekedéséhez és a gyermekvállalási kedvre is pozitív hatással lehet. Fejlesztjük önértékelésüket, önbizalmukat, empátiás készségüket. Így javulhatnak kapcsolataik, és azzal, hogy megismerik saját erősségeiket és gyengeségeiket, önállóan tudják megkeresni a számukra megfelelő módszereket, melyekkel kiegyensúlyozottabbakká válhatnak. A krónikusan beteg vagy fogyatékkal élő gyermeketeket, fiatalokat nevelő családok számára fontos fejlesztési területként határoztuk meg a következő területeket: a kommunikáció javítása, a kapcsolatok erősítése, az érzékenyítés, a szeparáció feloldása, a negatív érzelmek, a diszkrimináció és sztereotípiák leküzdése, az egyensúlyi helyzet megalkotása és fenntartása, a reális célok megfogalmazása és az ehhez vezető út megtervezése, a támogatás elfogadása, az én erősítés fontosságának elfogadtatása és kivitelezése, az alkalmazkodás erősítése, az információéhség kialakítása, az információk keresése és befogadása, a mentális és fizikai egészségvédelem.

Projektünkben kiemelt szerepet kap a generációk együttműködésének erősítése. Szeretnénk, ha a felnövekvő fiatal generáció tudatában lenne az idősek jelenlétének pozitív hatásával, és ennek beépülésével a jövőben nem szakadnának el egymástól ilyen nagy mértékben a családok. A projekt során a célcsoportok több fajta programban is részt tudnak venni. Ez biztosítja a résztvevők több szintű fejlődését. A workshopokon, tréningeken egyéni szinten felbukkanó problémák megoldására lehetőséget adnak az egyéni ülések.

Az egyéni üléseken, illetve workshopokon, tréningeken felmerült vitás kérdések megoldása mediációval biztosított. A drogprevenció megjelenik a családi napokon és külön is foglalkozunk a témával egy-egy workshopon. A „tenni akarás” kialakulását biztosítja a példakép program, ahol a résztvevők elég motivációt kapnak ahhoz, hogy a többi program által biztosított segítséget igénybe vegyék. A Családi nap rendezvényeken a családok olyan témákkal találkozhatnak, melyek a család minden tagjára hatással lehetnek, így biztosított a segítségre szorulók megfelelő támogatása, a tagok egymáshoz közelítése, érzékenyítése. A rendezvényeken a többi program igénybevételének lehetőségeiről is tájékozódhatnak a résztvevők.

Megvalósítandó programjaink:


Egyéni tanácsadás:

Cél: az egyén szintjén feltárni a megoldandó feladatokat, kitűzni a célokat, támogatni a résztvevőt az első lépés megtételéig, figyelemmel kísérni a folyamatot, elérni, hogy egyedül is képes legyen a későbbi krízishelyzeteket felismerni, kikerülni vagy megoldani.

Mediáció:
Cél: a célcsoport számára olyan helyzetet teremteni, ahol a felek képesek egymással kommunikálni, akár nézőpontot váltani, és mindkettőjük számára megfelelő egyezséget létrehozni, megelőzve az elmérgesedését egy-egy kapcsolatnak, vagy a már erre az útra lépett kapcsolatot normalizálni. Keretek között segíteni a konfliktusok valódi okainak feltárását, kezelve a feltörő érzelmeket.

Osztályfőnöki óra – példaképek:
Cél: a megfelelő motiváció megtalálása, erőgyűjtés, technikák megtanulása Nyári tábor tájékoztató Cél: olyan tájékoztató jellegű csoportos foglalkozások megtartása a nyári táborozóknak és a nyári szüneten lévő fiataloknak, melyek a szünet tartalmas eltöltésére, a feltöltődésre, a pozitív családi minták kialakulására, a generációk közötti együttműködések elősegítésére helyezik a hangsúlyt.

Workshoppok:
Cél: tematikus élethelyzeti elakadások, kis csoportban történő aktív feldolgozása, megoldókulcsok gyakorlása. Kiscsoportos foglalkozások: Cél: a csoport erejét használva, de mégis egyéni szinten feltárni a megoldandó feladatokat, kitűzni a célokat, határidőt szabni az első lépés megtételére.

Szakmai foglalkozások:
Cél: élethelyzeti elakadások feloldása, konkrét gyakorlatok, tapasztalatok és a hétköznapokban is alkalmazható eszközök megismerése. Családi nap Cél: érzékenyítéssel egybekötött családi nap, ahol az egészséges és a fogyatékkal élő családtagok közös programokon vehetnek részt.