A Jótékonysági Alap célja 18 éven aluli beteg gyermekek gyógyulásának támogatása. Az Alap 2009-ben jött létre a Nestlé Hungaria Kft támogatásával. Az Alap célcsoportja a 0-18 éves gyermekek és fiatalok. Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag kérelem benyújtása után lehet támogatást nyújtani. A szülői/nevelői kérelem a csatolt mellékleteivel csak a Magyar Vöröskereszt területi szervezetei és megyei igazgatóságai véleményével, javaslatával nyújtható be a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei igazgatóságain keresztül.

1. A pénzalap háttere és célkitűzése
Vöröskereszthez forduló nehéz sorsú családok – akik a legtöbb esetben egyszerre szociális és egészségügyi nehézségekkel küzdenek – támogatása.

2. Az Alap szervezete
Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag kérelem benyújtása után lehet támogatást nyújtani.

A kérelmeket adatlapon szükséges benyújtani, minden olyan melléklettel, mely a kérelem indokoltságát alátámasztja.
A kérelmek pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet, míg szakmai részről kötelező egy 1 oldalas beszámoló megírása.
A kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a betegség súlyosságát.
Egy gazdasági évben a maximálisan megítélhető keretösszeg nem haladhatja meg az Alapban meglévő pénzösszeg 100 %-át.

Forrás és bővebb információk valamint a benyújtáshoz szükséges dokumentumok az alábbi linken találhatóak:
http://voroskereszt.hu/palyazatok/jotekonysagi-alap/